Psykolog Lene Skov Misfeldt

Ryesgade 29, 3 t.v.

8000 Århus C

Tlf 41 66 62 92

Email: mail@lenemisfeldt.dk

  • Wix Facebook page

Medlem af Dansk Psykologforening

følg mig på Facebook

Forældre rådgivning

Jeg ser på det enkelte barn, ud fra den individuelle sammensætning af medfødte træk, som bestemmer barnets adfærd og måde at opleve og forholde sig til verden på, og betragter derfor hvert barn som unikt.

 

Som forældre til et særligt sensitivt barn står man ofte overfor nogle specifikke udfordringer, der udspringer af den øgede følsomhed. Det kan f.eks. være i forhold til søvnproblemer, overdreven ængstelse og bekymring, følelsesmæssige stærke reaktioner eller at barnet bliver overvældet og udfordret i sociale sammenhænge.   

 

En forældrerådgivning er et forløb over 3 rådgivnings sessioner, da det ikke er muligt at komme tilstrækkeligt i dybden og opnå væsentligt udbytte og effekt af kun en enkelt session.

 

1. session 

Består af en grundig psykologisk undersøgelse baseret på forældre observationer, med det formål at få et helhedsbillede af jeres barn og den aktuelle situation, i forhold til skole, hjem og socialt. Her med fokus på ressourcer og udfordringer hos barnet.

Efterfølgende udarbejdes en profil, på baggrund af en tilsendt online test, som bygger på forældreobservationer.

 

2. session 

Tilbagemelding på profilen og den forståelse det giver af barnet og hvordan de forskellige træk viser sig - og hvor profilen viser ressourcer og evt. udfordringer.

På denne baggrund følger rådgivning i forhold til hvilke strategier og redskaber, der vil være relevante for jer som forældre at arbejde med hjemme i forhold til barnet. Vi vil her ud fra jeres prioritering udvælge et område, som I ønsker at have fokus på og arbejde med hjemme indtil næste rådgivning.

 

3. session 

Opfølgning på anvendt forståelse og strategier som der er arbejdet med i forhold til barnet; evt. justering og tilpasning eller nye redskaber. 

Endvidere udvælges et nyt område og egnede redskaber og værktøjer til videre hjemmearbejde. Desuden generel opsamling i forhold til handlestrategier, udbytte og effekt. Her også fokus på hvordan I forsat arbejder videre med implementering af forståelse og strategier i forhold til barnet.

 

Alle sessioner er på 60 min 

Der ud over er der naturligvis altid mulighed for at aftale yderligere opfølgende sessioner ved behov.