Psykolog Lene Skov Misfeldt

Ryesgade 29, 3 t.v.

8000 Århus C

Tlf 41 66 62 92

Email: mail@lenemisfeldt.dk

 • Wix Facebook page

Medlem af Dansk Psykologforening

følg mig på Facebook

Det er kendetegnende for særligt

sensitive børn at: 

 • De overvældes let når de udsættes for mange indtryk på én gang. Det kan være i form af megen støj, store menneskemængder og tidspres. 

 • De er mere følsomme overfor stærkt lys, lugte, smerte, medicin, sukker og tilsætningsstoffer i maden. Har et mere påvirkeligt immunsystem og flere allergier. Kan være meget bestemte i forhold til mad de vil spise og er især følsomme overfor mangel på søvn. Kan have svært ved at falde til ro og sove efter en meget stimulerende dag.

 • De bliver lettere overvældede og overstimulerede ved alt nyt og når der sker mange ting på en gang; f.eks. fødselsdagsfester, skoleudflugter og lejrskole, holdsport som er hurtig og med meget fysisk kontakt, eller sport som er konkurrencepræget.

 • Fordi de bemærker mere i en given situation, reflekterer mere og overvejer risici, vil de tænke mere over eventuelle farer, før de begiver sig ud i at klatre op af en stejl skrænt eller andre lignende præstationer.

 • De er mere påvirkelige overfor at skulle præstere, mens de bliver iagttaget eller er under tidspres; f.eks. hvis de skal tale foran hele klassen eller udføre en test i skolen.

 • De reagerer mere på forandring og har brug for længere tid til at tilvænne sig en ny situation, f.eks. start i institution, skole, fritidsaktiviteter osv. 

 • De oplever følelser dybere og mere intenst. Det gælder såvel situationer med glæde som frygt, hvor de kan reagere følelsesmæssigt voldsommere end andre børn. 

 • De er ofte mere empatiske i kraft af deres dybe følelser og tanker. De påvirkes mere af, hvis andre børn er kede af det, blevet uretfærdigt behandlet eller i det hele taget når mennesker eller dyr lider. 

 • De reflekterer mere over tingene; de tænker mere over hvad de oplever og kan i forhold til sociale situationer være undrende, f.eks. hvorfor ét barn driller et andet barn. De bekymrer sig mere over ting og stiller mange spørgsmål, som f.eks. ”hvad ville der ske hvis….?” 

 • De synes at være mere intuitive og kan undertiden fornemme, hvad du som forældre tænker eller lige skal til at sige. 

 • De bemærker og forstyrres lettere af ting som andre børn ikke bemærker eller forstyrres af. Kan f.eks. være generede af mærker i tøjet, eller bestemt tøj, de ikke vil have på. Nogle bemærker den mindste usædvanlige lugt.

 • Er ofte tidligt spirituelt interesserede og reflekterer mere over eksistentielle emner og kan stille spørgsmål, som ”hvad er meningen med livet ?” eller ”hvad sker der når vi dør ?

 • Alle trækkene behøver naturligvis ikke være til stede, for man kan tale om et særligt sensitivt barn. Ofte vil der være et område, hvor sensitiviteten er mest udtalt.

Særlig sensitive børn