At finde ro midt i stormen

Lige nu er en tid, hvor vi globalt set er forenet og står sammen på en måde jeg ikke før har oplevet, i kampen mod den fælles fjende, Corona Virus pandemien. Det er en tid, hvor vi føler os triste sammen, bange sammen, bekymrer os sammen, usikre sammen - og i få øjeblikke endog lidt håbefulde sammen. Vi bliver mindet om, at vi alle lever med den samme sårbarhed; frygt for vores eget helbred, vores kæres helbred, frygt for medmennesker rundt omkring i verden og en økonomisk usikkerhed. Covid-19 pandemien spreder smitte verden over - og med den, muligheden for at frygt og kollektiv angst vil smitte med samme hast og påføre os endnu mere smerte. Så hjertet trækker sig sammen i frygt og vi lukker af for medfølelse og omsorg for os selv og hinanden. "Da de overfyldte vietnamesiske flygtningebåde mødte storme eller pirater, ville alle gå tabt, hvis alle var i panik. Men hvis blot en person på båden forblev rolig og centreret, var det tilstrækkeligt. Det viste vejen til overlevelse for alle”. Thich Nhat Hanh Hvordan kan vi være den person? Så vi kan finde ind til en ro og forblive åbne midt i usikkerheden og al den lidelse der finder sted, for det er usikkert, hvordan Covid-19 pandemien vil udspille sig videre og hvordan det vil påvirke os, dem vi elsker og alle medmennesker rundt om i verden. Vi kan være med frygten på en konstruktiv og intelligent måde, ved at handle udefra de givne anbefalinger, som at holde afstand, god håndhygiejne og at afstå fra unødig færden i det offentlige rum. Men hvad med vores mentale hygiejne?  Vi har i den grad også brug for praktisere mental hygiejne - så den frygt der naturligt opstår når vi bliver truet, ikke bliver til en lammende angst. Vi har et valg. Ikke til hvad livet kaster i favnen på os, men hvordan vi er med det, som livet byder os. At være opmærksom.  Mærke åndedrættet.  Mærke hjertet der slår. At vi bevidst vender os mod og forbinder os til den indre ressource vi alle har adgang til, og som hjælper os til at være centrede i os selv og i verden, og forblive rolige og stabile midt stormen.

Jeg har indtalt en guided meditation, et roligt hjerte, som jeg gerne vil dele - klik her for at høre den.

Som menneskehed er vi kommet igennem perioder med krige, depressioner eller epidemier; det ligger i vores dna at vi godt ved, hvordan vi gør det. Vi er kommet ind i det sammen - og vi vil komme igennem det sammen. Vi har et valg. Til at være i denne tid med et åbent og medfølende hjerte, der rækker ud mod fælleskabet. Følelsen af fælleskab og kærlighed overvinder den sammentrækkende følelse af frygt. Samfundssind er blevet tydelig gennem de seneste uger, og er netop et udtryk for den godhed, en krise som denne også kan bringe op i os. Det som lige nu isolerer os, forener os. Sang fra balkoner, bifald i gaderne til frontkæmperne, tusinder der tilbyder frivillig hjælp til sundhedsvæsnet, de mange gode og hjælpsomme handlinger, hvor folk rækker ud med hjælp til ældre, isolerede eller ensomme er blot eksempler på den godhed der dukker op. Når frygt overtager er den ofte efterfulgt af en lammende hjælpeløshed - men vi kan alle hjælpe, hver og en af os.  Vi kan række ud til hinanden. Fysisk afstand behøver ikke begrænse vore hjerter. Vi kan forbinde os til andre og der er talrige og kreative eksempler på, hvordan folk mødes, deler og støtter hinanden i forskellige online fællesskaber. En anden modgift mod frygt er at holde hjertet åbent og varmt, ved at engagere os på måder, der er hjælpsomme. Vi kan være den ene rolige person i båden, eller f.eks. bruge vores tid eller energi på at deltage i, eller støtte op om frivillige projekter.  Vi kan fokusere på de gode og postive ting, der også vokser frem i denne tid. Påskønne og være taknemmelig for den godhed vi ser omkring os, og værdsætte de utallige frontkæmpere, som sætter eget og deres næres helbred og liv på spil, for at hjælpe vi andre. Anerkende den spontane iderigdom og kreativitet der opstår, og som viser betydningen af et fællesskab, et vi.  Det er også en tid, hvor vi kan blive endnu mere opmærksomme på, hvor betydningsfulde andre mennesker er for os.  Vi kan også værdsætte skønheden i det spirende forår, der omgiver os, som en påmindelse om, at der også er håb og lys, selv i en tid med meget mørke. Følgende udsagn er oprindeligt tilskrevet Buddha, men er dog lidt uvis hvor det kommer fra - men som indeholder en dyb sandhed: “Frygt er stor men endnu større er sandheden om vores forbundethed”. Jeg vil slutte med dette digt af Richard Hendrick, en katolsk præst fra Irland, som på det seneste er blevet sendt rundt og delt: “Ja der er frygt. Ja der er isolation. Ja, der er  hamstring. Ja der er sygdom. Ja der er endda død. Men, De siger at i Wuhan efter så mange års støj Kan du høre fuglene igen. De siger at efter blot et par ugers stilhed Er himmelen ikke længere tyk af dampe Men blå og grå og klar. De siger at I Assisis gader Synger folk til hinanden på tværs af de tomme torvepladser og holder deres vinduer åbne så de, der er alene kan høre lyden af familier omkring dem. De siger, at et hotel i det vestlige Irland tilbyder gratis måltider og levering til dem der ikke må gå ud I dag har en ung kvinde jeg kender travlt med at omdele flyers med sit nummer til hele kvarteret Så de ældre kan have nogen at ringe til. I dag forbereder kirker, synagoger, moskeer og templer sig på at byde velkommen og huse de hjemløse, de syge, de trætte Overalt i verden sagtner folk farten og reflekterer Overalt i verden ser folk på deres naboer på en ny måde Overalt i verden vågner mennesker op til en ny virkelighed Til hvor store vi virkelige er. Til hvor lidt kontrol vi virkelig har. Til hvad der virkelig betyder noget. Til kærlighed”.

61 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle