Forældre rådgivning

Jeg ser på det enkelte barn, ud fra den individuelle sammensætning af medfødte træk, som bestemmer barnets adfærd og måde at opleve og forholde sig til verden på, og betragter derfor hvert barn som unikt.

 

Som forældre til et særligt sensitivt barn står man ofte overfor nogle specifikke udfordringer, der udspringer af den øgede følsomhed. Det kan f.eks. være i forhold til søvnproblemer, overdreven ængstelse og bekymring, følelsesmæssige stærke reaktioner eller at barnet bliver overvældet og udfordret i sociale sammenhænge.   

 

En forældrerådgivning er et forløb over 3 rådgivnings sessioner, da det ikke er muligt at komme tilstrækkeligt i dybden og opnå væsentligt udbytte og effekt af kun en enkelt session.

Der ud over er der naturligvis altid mulighed for at aftale yderligere opfølgende sessioner ved behov.

Kontakt mig for nærmere information, hvis du ønsker en forældrerådgivning.

 

Internet konsultation

Internet konsultationer er en rigtig god mulighed for at kunne være i et terapi, rådgivnings eller supervisionsforløb, på trods af geografiske afstande, udenlandsophold eller andre fysiske begrænsninger. 

Der er flere fordele:

  • Det er både tidsbesparende i forhold til transport og er meget bekvemt da man kan opholde sig hjemme i trygge omgivelser.

  • Ved at være i trygge omgivelser kan det være lettere at åbne sig og få lettet sit hjerte - og som særligt sensitiv kan det være en fordel ikke at skulle forholde sig til at være i andre omgivelser.

Hos flere har jeg mødt en umiddelbar overvejelse i forhold til at der vil gå noget tabt i det virtuelle rum frem for at befinde sig fysisk sammen. Det kan naturligt nok siges at være det mest optimale, men den visuelle kontakt i mødet bidrager stadig til at berige og fordybe relationen og videregive den uvurderlige information der ligger i vores kropslige kommunikation. 

 

Min egen erfaring er at langt de fleste oplever at en online konsultation, er en vældig brugbar ramme for en konsultation, og at fordelene som øget fleksibilitet og at skulle bruge færre fysiske ressourcer opvejer den ”manglende fysiske tilstedeværelse”, når først de har oplevet en online konsultation.

 

Jeg har flere års rigtig positiv erfaring med at tilbyde online konsultationer, både i form af terapi og rådgivning.

Jeg anvender forskellige platforme til videobaseret online samtale, afhængig af hvad du er bekendt med.  Jeg anvender pt:

      Skype 

     Google Meet

skype.png
google meet.png
Video Conference

Priser

Priser for konsultationer ved psykolog Lene S. Misfeldt.

 

YDELSE                             Pris i klinikken      

1 time                                           900 kr.                 

1 time nedsat pris*                          750 kr.            

1½ time                                      1400 kr.                 

1 times supervision                         1100 kr.                

1½ time parkonsultation                  1550 kr.                

Forældrekonsultation:                       2900 kr.                 

Dækker forløb over 3 gange 

inklusiv test.

*Der gives nedslag i prisen til ledige, studerende, pensionister og langtids sygemeldte.

Du kan betale kontant, med bankoverførsel eller med mobile pay.  Skype sessioner betales forud med mobile pay eller med bankoverførsel.

 

Afbud til konsultation skal gives senest dagen før inden kl. 16:00, ellers faktureres 500kr.

Der ydes ikke tilskud fra Sygesikringen.  I nogle tilfælde kan du få dækket psykologudgifter fra privat sundhedsforsikring. Kontakt din sundhedsforsikring for at høre om det kan lade sig gøre.