Psykolog Lene Skov Misfeldt

Ryesgade 29, 3 t.v.

8000 Århus C

Tlf 41 66 62 92

Email: mail@lenemisfeldt.dk

  • Wix Facebook page

Medlem af Dansk Psykologforening

følg mig på Facebook

Særlig sensitivitet

Jeg har siden 2009 specialiseret mig i særlig sensitivitet og har klinik i Århus.  Jeg har holdt mange foredrag, kurser og enkelt konsultationer til særligt sensitive mennesker, samt kurser og foredrag til fagpersonale, der ønsker at vide mere omkring det særligt sensitive karaktertræk. Jeg holder mig løbende orienteret omkring de nyeste teorier og forskningen indenfor området.

 

I klinikken tilbyder jeg psykolog konsultation, rådgivning til forældre med særligt sensitive børn/unge samt endvidere tilbud om Skype sessioner, hvis du kommer langvejs fra.

 

Grundlaget i det terapeutiske arbejde er at støtte den enkelte i at finde ind til egne ressourcer og potentialer

Hvad betyder det i praksis at være særligt sensitiv?

Psykologen Elaine Aron har med bogen ”The Highly Sensitive Person”, som udkom i 1996, rettet fokus mod en gruppe af befolkningen med et særligt karaktertræk.  Elaine Arons indsigt i dette karaktertræk bygger på hendes mangeårige arbejde, som psykolog og forsker, på basis af undersøgelse, interview, forskning og klinisk erfaring.

 

Særligt sensitive mennesker eller HSP (Highly Sensitive Person), har et mere sensitivt nervesystem overfor sanseindtryk som lyd, lys, syn og lugt. Information fra omgivelserne bearbejdes grundigere og man opfatter nuancer, som andre ikke opfatter. Denne forskel i nervesystemet synes for de fleste menneskers vedkommende at være nedarvet og undersøgelser viser at 15–20 % af befolkningen har dette karaktertræk. 

 

Selv om HSP’er har dette karaktertræk til fælles, er der naturligvis individuelle forskelle.

Som særligt sensitiv kan man glæde sig over de mange positive egenskaber, der kendetegner dette karaktertræk, som f.eks. at man oplever kunst, kultur og skønhed mere intenst.  Desuden har HSP’er en naturlig evne til at være opmærksomme, forstående, samvittighedsfulde og medfølende. 

Som særligt sensitiv er man også mere opmærksom på detaljer og nuancer i omgivelserne og på stemninger og følelser hos andre mennesker. Generelt er man mere intuitiv.

 

Særligt sensitive tænker mere over alt, og reflekterer mere over egen tænkning. Man oplever følelser, som f.eks. kærlighed og glæde, dybere, og mange HSP’er har dybe spirituelle oplevelser.  

Udfordringerne ved at have dette særlige karaktertræk er, at det som er begrænset stimulerende for de fleste mennesker, kan være vældigt stimulerende for særligt sensitive. Denne overstimulering af nervesystemet bevirker, at man let bliver udmattet, overvældet og ønsker at være alene, og man kan have svært ved, at relatere sig til omverdenen.  Det kan være vanskeligt at tage beslutninger, da det kreative sind ser så mange muligheder, og det derfor bliver vanskeligt at vælge.

At være særligt sensitiv betyder at du sanser både den indre og den ydre verden meget intenst.

 

Selvværd

Mange særligt sensitive har oplevelser fra barndommen af at være anderledes i forhold til andre børn. Mange har måske oplevet at blive negativ bedømt på grund af deres sensitivitet, og har fået følelsen af ikke at være gode nok eller forkerte. 

 

Som voksen kan oplevelsen af manglende selvværd være blevet yderligere forstærket ved en følelse af, ikke at passe ind i et samfund, hvor man konstant udsættes for en strøm af information. 

Et samfund hvor det er egenskaber som effektivitet, omstillighed og hurtighed der er værdsat.  Forsøger man som HSP’er at passe ind i en overstimuleret verden, kan det have negativ indflydelse på den enkeltes fysiske, psykiske og emotionelle tilstand.