Særlig Sensitivitet

Hvad betyder det i praksis at være særligt sensitiv?

Psykologen Elaine Aron har med bogen ”The Highly Sensitive Person”, som udkom i 1996, rettet fokus mod en gruppe af befolkningen med et særligt karaktertræk.  Elaine Arons indsigt i dette karaktertræk bygger på hendes mangeårige arbejde, som psykolog og forsker, på basis af undersøgelse, interview, forskning og klinisk erfaring.

 

Særligt sensitive mennesker eller HSP (Highly Sensitive Person), har et mere sensitivt nervesystem overfor sanseindtryk som lyd, lys, syn og lugt. Information fra omgivelserne bearbejdes grundigere og man opfatter nuancer, som andre ikke opfatter. Denne forskel i nervesystemet synes for de fleste menneskers vedkommende at være nedarvet og undersøgelser viser at 15–20 % af befolkningen har dette karaktertræk. 

 

Selv om HSP’er har dette karaktertræk til fælles, er der naturligvis individuelle forskelle.

Som særligt sensitiv kan man glæde sig over de mange positive egenskaber, der kendetegner dette karaktertræk, som f.eks. at man oplever kunst, kultur og skønhed mere intenst.  Desuden har HSP’er en naturlig evne til at være opmærksomme, forstående, samvittighedsfulde og medfølende. 

Som særligt sensitiv er man også mere opmærksom på detaljer og nuancer i omgivelserne og på stemninger og følelser hos andre mennesker. Generelt er man mere intuitiv.

 

Særligt sensitive tænker mere over alt, og reflekterer mere over egen tænkning. Man oplever følelser, som f.eks. kærlighed og glæde, dybere, og mange HSP’er har dybe spirituelle oplevelser.  

Udfordringerne ved at have dette særlige karaktertræk er, at det som er begrænset stimulerende for de fleste mennesker, kan være vældigt stimulerende for særligt sensitive. Denne overstimulering af nervesystemet bevirker, at man let bliver udmattet, overvældet og ønsker at være alene, og man kan have svært ved, at relatere sig til omverdenen.  Det kan være vanskeligt at tage beslutninger, da det kreative sind ser så mange muligheder, og det derfor bliver vanskeligt at vælge.

Særligt sensitive børn

Særligt sensitive børn er ifølge Elaine N. Aron (2002) født med et træk eller en variation i temperament, der forekommer hos 15 – 20 % af alle børn. Der fødes lige mange piger og drenge med trækket. Børnene har et mere sensitivt nervesystem end flertallets. De bemærker mere i deres omgivelser og reflektere i højere grad over alt, før de handler.

 

Derfor misforstås børnene let med at være generte og indadvendte. Forældre til særligt sensitive børn har ofte en mere eller mindre tydelig fornemmelse af at deres barn er anderledes; at barnet skiller sig ud.

 

Børnene er ofte meget samvittighedsfulde, empatiske, omsorgsfulde, kreative, kunstneriske og talentfulde og kan komme med usædvanlige indsigter. 

 

Sensitive Børn

Kendetegn

De er mere følsomme overfor stærkt lys, lugte, smerte, medicin, sukker og tilsætningsstoffer i maden. Har et mere påvirkeligt immunsystem og flere allergier. Kan være meget bestemte i forhold til mad de vil spise og er især følsomme overfor mangel på søvn. Kan have svært ved at falde til ro og sove efter en meget stimulerende dag.

De bliver lettere overvældede og overstimulerede ved alt nyt og når der sker mange ting på en gang; f.eks. fødselsdagsfester, skoleudflugter og lejrskole, holdsport som er hurtig og med meget fysisk kontakt, eller sport som er konkurrencepræget.

Fordi de bemærker mere i en given situation, reflekterer mere og overvejer risici, vil de tænke mere over eventuelle farer, før de begiver sig ud i at klatre op af en stejl skrænt eller andre lignende præstationer.

De er mere påvirkelige overfor at skulle præstere, mens de bliver iagttaget eller er under tidspres; f.eks. hvis de skal tale foran hele klassen eller udføre en test i skolen.

De reagerer mere på forandring og har brug for længere tid til at tilvænne sig en ny situation, f.eks. start i institution, skole, fritidsaktiviteter osv. 

De oplever følelser dybere og mere intenst. Det gælder såvel situationer med glæde som frygt, hvor de kan reagere følelsesmæssigt voldsommere end andre børn. 

De er ofte mere empatiske i kraft af deres dybe følelser og tanker. De påvirkes mere af, hvis andre børn er kede af det, blevet uretfærdigt behandlet eller i det hele taget når mennesker eller dyr lider. 

De reflekterer mere over tingene; de tænker mere over hvad de oplever og kan i forhold til sociale situationer være undrende, f.eks. hvorfor ét barn driller et andet barn. De bekymrer sig mere over ting og stiller mange spørgsmål, som f.eks. ”hvad ville der ske hvis….?” 

De synes at være mere intuitive og kan undertiden fornemme, hvad du som forældre tænker eller lige skal til at sige. 

De bemærker og forstyrres lettere af ting som andre børn ikke bemærker eller forstyrres af. Kan f.eks. være generede af mærker i tøjet, eller bestemt tøj, de ikke vil have på. Nogle bemærker den mindste usædvanlige lugt.

Er ofte tidligt spirituelt interesserede og reflekterer mere over eksistentielle emner og kan stille spørgsmål, som ”hvad er meningen med livet ?” eller ”hvad sker der når vi dør ?Alle trækkene behøver naturligvis ikke være til stede, for man kan tale om et særligt sensitivt barn. Ofte vil der være et område, hvor sensitiviteten er mest udtalt.

Udfordringer

Den største udfordring for det sensitive barn er at det meget lettere og hurtigere bliver overvældet og udmattet, fordi det optager mange flere indtryk fra omgivelserne. Indtrykkene bearbejdes også dybere. 

 

Det resulterer ofte i overstimulering eller over-arousal. Overstimulering giver en fysiologisk tilstand, som kan sammenlignes med at være i en stresstilstand. Når barnet er overstimuleret kan det føle sig både fysisk og psykisk utilpas, og vil ikke kunne præstere så godt i nogen form for aktiviteter, hvad enten det er i forhold til indlæring og præstation i skolen, en social situation eller at udføre en fysisk handling, f.eks. at præstere i en sportslig aktivitet.

 

 

Særligt sensitive børn kan reagere på overstimulering ved:

 

  •  at blive stille og indadvendte

  • at blive urolige og nærmest virke som om de har en opmærksomhedsforstyrrelse

  • at søge tilflugt til en mindre og mere overskuelig verden, ved brug af computer eller læse bøger

  • at gøre hvad der bliver bedt om, for at undgå yderligere opmærksomhed eller forventninger 

  • at få et følelsesmæssigt sammenbrud, enten som en undgåelse eller en reaktion på overstimulering

  • at kompensere eller overpræstere og efterfølgende blive stressede

  • at udvikle hoved- eller mavepine 

  • at blive opgivende, bange, eller deprimerede

 

Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at alle børn kan blive overstimulerede og reagere på denne måde, uden at de af den grund er særligt sensitive.

Glæder

Som forældre til et særligt sensitivt barn kan man blive nødt til at gøre en bevidst indsats for bedre at kunne forstå og anerkende sit barns særlige behov. Dette kan være med til at styrke relationen og gøre den dybere og mere personlig, fordi barnet i den grad føler sig set og anerkendt.

 

Som forældre kan det opleves berigende at være sammen med et barn som er indsigtsfuld og reflekterende. Deres dybde og indsigt giver mulighed for at vi kan udvikler os selv som forældre. 

Samtidig kan børnenes ofte naturlige kvaliteter som medfølelse, samvittighedsfuldhed og følelsesmæssige åbenhed vække genklang i vores eget indre, og på den måde hjælpe os til selv at være i kontakt med vore indre potentialer.

 

Vi lærer af det sensitives barns kvaliteter, hvis vi møder dem og går ind i deres verden. Ydermere giver det glæde at se hvordan barnet, i kraft af disse kvaliteter, bidrager og tilfører sine omgivelser med noget væsentligt medmenneskeligt og værdifuldt.