Selvtest – er du særlig sensitiv

 1. Jeg synes at være opmærksom på det subtile og uhåndgribelige i mine omgivelser.

 2. Andre menneskers stemninger påvirker mig.

 3. Jeg er tilbøjelig til at være meget følsom over for smerte.

 4. På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage, til sengen eller et mørkt værelse eller et andet sted, hvor jeg kan få noget privatliv og blive fri for stimulering.

 5. Jeg er særligt følsom over for virkningerne af koffein.

 6. Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden.

 7. Jeg har et rigt, sammensat indre liv.

 8. Jeg bliver ilde til mode af høje lyde.

 9. Jeg bliver dybt bevæget af kunst eller musik.

 10. Jeg er samvittighedsfuld.

 11. Jeg bliver let forskrækket.

 12. Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave noget på meget kort tid.

 13. Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk miljø, ved jeg for det meste, hvad der skal gøres for at gøre det mere behageligt (såsom at ændre belysningen eller siddepladserne).

 14. Jeg bliver irriteret, når man prøver at få mig til at gøre mange ting på én gang.

 15. Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser eller at glemme ting.

 16. Jeg gør det til et princip at undgå voldsprægede film og tv-show.

 17.  Jeg bliver stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår en masse omkring mig.

 18. Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som afbryder min koncentration eller stemning.

 19. Forandringer i mit liv ryster op i mig.

 20. Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage, lyde, kunstværker.

 21. Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår rystende eller overvældende situationer.

 22. Når jeg er nødt til at konkurrere eller til at blive iagttaget, mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usikker, at jeg klarer mig meget dårligere, end jeg ellers ville have gjort.

 23. Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte mig som sensitiv eller genert.

Hvis du svarede ”sandt” på tolv eller flere af spørgsmålene, er du sandsynligvis særligt sensitiv.

Men ærligt talt er ingen psykologisk test så præcis, at du bør basere dit liv på den.  Hvis kun et eller to spørgsmål er sande om dig, men i allerhøjeste grad sande, kan du også have grund til at kalde dig selv særligt sensitiv.

Besvar hvert spørgsmål i overensstemmelse med, hvad du føler.  Svar "sandt", hvis det i det mindste eller i nogen grad er sandt for dig. Svar "falsk", hvis det ikke er særlig sandt eller slet ikke sandt for dig.

Særlig Er dit barn særligt sensitivt? 

Et spørgeskema for forældre

Besvar venligst spørgsmålene så godt, du kan. Svar RIGTIGT, hvis det er sandt eller i nogen grad sandt for dit barn eller har været det i et betragteligt tidsrum før i tiden.

 1. bliver let forskrækket.

 2. klager over tøj, der kradser, sammensyninger i sokkerne eller mærker i  tøjet, der irriterer huden.

 3. bryder sig som regel ikke om store overraskelser.

 4. lærer bedre af blide irettesættelser end af hård straf.

 5. kan tilsyneladende læse mine tanker.

 6. bruger store ord for sin alder.

 7. lægger mærke til det mindste spor af en udsædvanlig lugt.

 8. har en intelligent sans for humor.

 9. er tilsyneladende meget intuitiv.

 10. er svær at få til at sove efter en spændende dag.

 11. har det ikke godt med store forandringer.

 12. vil gerne skifte tøj, hvis tøjet er blevet vådt eller fyldt med sand.

 13. stiller mange spørgsmål.

 14. er perfektionist.

 15. lægger mærke til, hvis andre er kede af det.

 16. foretrækker stilfærdige lege.

 17. stiller dybe, tankevækkende spørgsmål.

 18. er meget følsom over for smerte.

 19. bryder sig ikke om steder med meget støj.

 20. lægger mærke til små ting (noget er blevet flyttet, noget er anderledes ved en persons udseende osv. )

 21. overvejer om det er sikkert, inden han klatrer højt op.

 22. klarer sig bedst, når der ikke er fremmede til stede.

 23. føler ting dybt

Hvis du svarede RIGTIGT på tretten spørgsmål eller flere, er dit barn formentlig særligt sensitivt. Men ingen psykologisk test er så nøjagtig, at man kan lade den afgøre, hvordan man behandler sit barn. Hvis kun et eller to af spørgsmålene gælder for dit barn, men gælder i ekstremt høj grad, er det også rimeligt at kalde barnet for særligt sensitivt.