Psykolog Lene Skov Misfeldt

Ryesgade 29, 3 t.v.

8000 Århus C

Tlf 41 66 62 92

Email: mail@lenemisfeldt.dk

  • Wix Facebook page

Medlem af Dansk Psykologforening

følg mig på Facebook

Skype konsultation

Skype konsultationer er en rigtig god mulighed for at kunne være i et terapi, rådgivnings eller supervisionsforløb, på trods af geografiske afstande, udenlandsophold eller andre fysiske begrænsninger. 

Fleksibiliteten giver den fordel at man kan spare tid og energi ved ikke at skulle flytte sig fysisk, og samtidig kan oplevelsen af ro og tryghed ved at befinde sig i egne selvvalgte omgivelser, føles positivt og støttende.

Hos flere har jeg mødt en umiddelbar overvejelse i forhold til at der vil gå noget tabt i det virtuelle rum frem for at befinde sig fysisk sammen. Det kan naturligt nok siges at være det mest optimale, men den visuelle kontakt i mødet bidrager stadig til at berige og fordybe relationen og videregive den uvurderlige information der ligger i vores kropslige kommunikation. 

 

Min egen erfaring er at langt de fleste oplever at en skype konsultation, er en vældig brugbar ramme for en konsultation, og at fordelene som øget fleksibilitet og at skulle bruge færre fysiske ressourcer opvejer den ”manglende fysiske tilstedeværelse”, når først de har oplevet en skype konsultation.

 

Jeg har flere års og rigtig positiv erfaring med at tilbyde skype konsultationer, både i form af terapi og rådgivning.