Udtalelse fra sensitivt barn og ung

Jeg havde første samtale med Lene efter mange svære skoleår, hvor jeg længe havde haft det svært med hverdagen - både i timerne og i frikvartererne. På trods af at jeg kun var 10-12 år formåede Lene at møde mig i øjenhøjde og arbejde med mig, ud fra de problematikker som jeg mødte i hverdagen. Lenes bekræftelse i, at man sagtens kan leve et ”helt almindeligt liv” som særlig sensitiv, var, og er,  en forsat reminder om at alle oplever modgang, men at man som særlig sensitiv kan opleve det tidligere. 

 

Lene skaber i alle sessioner, uanset om det er fysisk i Aarhus eller på Skype, et trygt rum hvor der er plads til hele følelsesskalaen. Hvilket giver en større tryghed og har skabt en større åbenhed fra min side. 

 

Det samarbejde Lene og jeg har haft i årene, har fulgt min livsudvikling med både rejser, efterskoleophold, start på gymnasiet osv. Det har udmundet i mange forskellige snakke, hvor der både har været plads til at vende konkrete situationer og få snakket dem i dybden, men også til at arbejde med værktøjer der kan bruges mere generelt. 

 Nanna

Helle - forældre til sensitivt barn

Når ens barn rammes af angst, kommer hele familien under et enormt pres, og som forældre oplevede vi en enorm usikkerhed, hjælpeløshed og smerte. Vi indså hurtigt, at vi havde brug for professionel støtte, og derfor kontaktede vi Lene. Forløbet hos Lene har været intet mindre end fantastisk. Fra den første dag blev vi som forældre og familie mødt af en enorm empati og varme kombineret med kompetent faglighed, hvor vi indledningsvist fik en forståelse af, hvad vores datter gennemlevede og kæmpede med, og hvordan vi bedst muligt kunne støtte op om hende. Vi har i løbet af forløbet oparbejdet et tæt samarbejde, hvor Lene har inddraget os i terapiarbejdet, samtidig med at vores datters terapeutiske og fortrolige rum er blevet respekteret. Lene har et væld af meget børnevenlige og lettilgængelige øvelser og redskaber i sin professionelle værktøjskasse, og variationen af øvelser og de gode fremskridt, som vores datter har gjort i gennem hele forløbet, har været en fastholdende og meget motiverende faktor for os alle.

Via skriftlige opfølgninger efter hver terapisession og dialog, har vi som forældre kunnet følge med og støtte op i det terapeutiske arbejde, og løbende har vi selv haft sessioner, hvor vi har kunnet gøre status omkring arbejdet og fået yderligere redskaber til at tackle de konkrete problemer, der måtte opstå i hverdagen. Hele tiden har Lene været fantastisk åben overfor spørgsmål og undren, og har svaret beredvilligt på alt, hvad vi er kommet med af stort og småt. Så ikke alene har Lene været en helt uvurderlig kompetent, varm og generøs hjælper for vores datter. Hun har også været fantastisk til at støtte os som forældre (og dermed hele vores familie). Hun har givet os en meget fin forståelse for de psykologiske og familiemæssige udfordringer, som vi har stået overfor, og hun har klædt os på til at tackle disse i fællesskab som forældre og som familie. Lene har i hele forløbet opmuntret og støttet os, og givet os troen på, at vi har styrken til at komme igennem en meget svær periode. Hun har hele tiden stået til rådighed – uden at dømme eller vurdere os – men hjulpet os, guidet os og været åben og imødekommende, så vi har kunnet vende alle bekymringer med hende.   

 

Vi er dybt taknemmelige for alt det, som Lene har gjort for vores datter og vores familie. Hun er en yderst kompetent fagperson og et meget empatisk og tillidsvækkende menneske, og vi kan kun give hende vores allerbedste anbefalinger.

 

Helle

Udtalelse fra mandlig klient

Kære Lene

Jeg vil bare lige sige tak for dit nærvær, engagement og faglige indsigt igennem de sidste par år. Samtalerne med dig er noget af det bedste jeg har gjort for mig selv i lang tid. Jeg har i høj grad følt mig set og forstået, hvilket for mig faktisk har været en væsentlig del af terapien. Jeg kæmper stadig med min angst, men kan fortælle at jeg har det meget bedre nu. Forskellen er helt sikkert den, at jeg har fået en række gode værktøjer,  nye perspektiver og  forstærket motivation, som jeg kan sætte i spil, når hverdagen bliver alt for sansetung. Vigtigst af alt er dog nok, at du ikke har forsøgt at problematisere mit sensitive sind, men i stedet lært mig at leve med det. Når det så alligevel ind imellem bliver svært, så ser jeg dig for mig og mindes, at jeg jo har ret til at være her. At sige fra. At vælge min vej. Jeg anbefaler dig uden forbehold til alle andre, som også kæmper med at være sensitiv i en hyperkompleks verden.

De bedste hilsner

Flemming

Forældre til sensitiv ung

Vi mødte Lene til et foredrag i aftenskolen for snart 10 år siden.

Særlig sensitiv, det var det vores dejlige datter Nanna tumlede med. 

Dejligt at høre, at det at være særlig sensitiv ikke er en diagnose / problem, men derimod en særlig gave man er født med – en gave man skal lære at leve med, en gave som giver meget igen til den særlige sensitive, familien, venner og nærmeste omgivelser.

Vi fik en snak med Lene efter foredraget, lidt efterfølgende mailkorrespondance, og samtale pr. telefon blev efterfulgt af en egentlig konsultation. Det er i de følgende år blevet til mange - nogle gange hyppige, nogle gange med længere interval imellem.

 

Nanna fandt hurtig ro i samtalerne med Lene, hun blev set og hørt som den hun var, og det gav lyst og overskud til at være lige præcis den pige Nanna var og er.

 

Undervejs i Nanna’s forløb har der været tid og overskud til små snakke før / efter en konsultation, og vi har flere gang benyttet os af forældrekonsultationer med og uden deltagelse af Nanna.

Vi har følt os hørt og medinddraget. Lene har på fineste vis evnet at balancere mellem inddragelse af os som forældre og sin tavshedspligt overfor Nanna.

 

Det kræver en ekstra indsats at være forældre til et barn der er særlig sensitiv.

Som forældre vil man kun det bedste for sit barn, men hvordan støtter og hjælper man bedst? Hvordan justerer man undervejs, dels når barnet bliver ældre, men også ved de op- og nedture der kommer. Er det nu det rigtige vi gør? 

Lene er altid lydhør og giver gerne gode råd. For os har følgende været det bedste råd gennem hele forløbet:

 

”Det vigtigste I kan gøre er at vise, at I rummer Nanna, også når alting er svært”

Og når man efter en forældrekonsultation kan tage hjem med ordene ”I gør det helt rigtige” – så kan man kun blive glad.

Forældre til Nanna